Saņemts EcoVadis bronzas medaļas novērtējums

Pirmo reizi izvērtējot savu darbības modeli starptautiski atzītajā uzņēmu sociālās atbildības, korporatīvās pārvaldības un vides atbildības novērtēšanas programmā EcoVadis, AE Partner Liepājas ekonomiskās zonas SIA 2024. gadā saņem bronzas godalgas novērtējumu. 

EcoVadis ir visā pasaulē plaši izmantota platforma un starptautiski atzīts standarts, kas sniedz objektīvu novērtējumu par uzņēmuma sniegumu korporatīvās pārvaldības, ražošanas un darba procesu efektivitātes, vides aizsardzības jomā, kā arī no dzimumu līdztiesības, sociālās atbildības un ētikas aspekta. Pēc šiem faktoriem tiek vērtēts uzņēmuma sniegums un īstenotās rīcības tā iekšējos un ārējos procesos, piegādātāju un sadarbības partneru izvēlē, kā arī pielietojamos loģistikas instrumentos. 

EcoVadis uzņēmumu sniegumu vērtē procentilēs no 0-100. Medaļas un nozīmītes tiek piešķirtas atbilstīgiem uzņēmumiem, kas ir pabeiguši EcoVadis novērtēšanas procesu, demonstrējuši spēcīgu vadības sistēmu un atbilst ilgtspējības kritērijiem. Bronzas medaļa tiek piešķirta uzņēmumiem, kuru novērtējums ir robežās no 65-85 procentilēm. 

Medaļu un nozīmīšu atbilstības kritēriji tiek periodiski pārskatīti. 

Ar mērķi sekmēt risku vadību, uzlabot korporatīvos ilgtspējas rādītājus un veicināt dzimumu līdztiesību EcoVadis ir pārbaudījis vairāk nekā 2 miljonus uzņēmumu 180 valstīs un 220 nozarēs.