Mēs augstu vērtējam mūsu darbinieku profesionālo izaugsmi, tādēļ ar Eiropas Sociālo Fondu atbalstu, mēs organizējam apmācības, lai bagātinātu darbinieku zināšanas. Mēs esam lepni, ka mūsu augsti motivētā un uz mērķi tendētā komanda ir vienmēr gatavi jauniem izaicinājumiem.

SIA AE Partner iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.
Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

Mēs piedalāmies apmācību projektā “Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana”

Lai atbalstītu jaunu kompetenču attīstību SIA “AE Partner” piedalāmies apmācības projektus “Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana” (projekta nr. APA/1.3.1.1.1./10/02/2015). Projektu organizē Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra unESF (līguma nr. L-APA-10-0028).