Vārds Uzvārds *
Vārds Uzvārds
FileField; MaxSize=10000KB; FileField;
Survey
Survey
Iepriekš vismaz 1 gadu esmu strādājis:
Ražošanas uzņēmumā
Elektronikas jomā
Citā jomā
Neesmu strādājis
Radio
Iepriekš vismaz 1 gadu esmu strādājis: