LIENE KĻAVA  kvalitātes vadītāja  +371 22040585 lk@aepartner.lv

LIENE KĻAVA
kvalitātes vadītāja

+371 22040585
lk@aepartner.lv

 REINIS SUDMALIS  kvalitātes vadības sistēmu asistents  +371 63401817 rs@aepartner.lv

REINIS SUDMALIS
kvalitātes vadības sistēmu asistents

+371 63401817
rs@aepartner.lv

 TUAN HUNG LY  kvalitātes vadības DK pārstāvis  +45 30458890 thl@aepartner.lv

TUAN HUNG LY
kvalitātes vadības DK pārstāvis

+45 30458890
thl@aepartner.lv

 TINA DAMM  kvalitātes vadības DK pārstāve  +371 61783329 td@aepartner.lv

TINA DAMM
kvalitātes vadības DK pārstāve

+371 61783329
td@aepartner.lv

 JĀNIS REINHOLDS  Galvenais elektroinženieris  +371 28377881 jr@aepartner.lv

JĀNIS
REINHOLDS

Galvenais elektroinženieris

+371 28377881
jr@aepartner.lv

 
 
 OSKARS ŠPICKOPFS  Jaunas produkcijas attīstības vadītājs  +371 63401817 os@aepartner.lv

OSKARS
ŠPICKOPFS

Jaunas produkcijas attīstības vadītājs

+371 63401817
os@aepartner.lv