LIENE KĻAVA  kvalitātes vadītāja  +371 22040585 lk@aepartner.lv

LIENE KĻAVA
kvalitātes vadītāja

+371 22040585
lk@aepartner.lv

KASPARS ŠTĀLS  kvalitātes sistēmu tehniskais asistents  +371 63401817 ksa@aepartner.lv

KASPARS
ŠTĀLS

kvalitātes sistēmu tehniskais asistents

+371 63401817
ksa@aepartner.lv

TINA DAMM  kvalitātes vadības DK pārstāve  +371 61783329 td@aepartner.lv

TINA DAMM
kvalitātes vadības DK pārstāve

+371 61783329
td@aepartner.lv

JĀNIS REINHOLDS  galvenais elektroinženieris  +371 28377881 jr@aepartner.lv

JĀNIS
REINHOLDS

galvenais elektroinženieris

+371 28377881
jr@aepartner.lv

OSKARS ŠPICKOPFS  jaunas produkcijas attīstības vadītājs  +371 63401817 os@aepartner.lv

OSKARS
ŠPICKOPFS

jaunas produkcijas attīstības vadītājs

+371 63401817
os@aepartner.lv

 
 
MAIRITA DAUGATE  darba aizsardzības speciāliste  +371 63401817 mda@aepartner.lv

MAIRITA
DAUGATE

darba aizsardzības speciāliste

+371 63401817
mda@aepartner.lv

BENNY NIELSEN  kvalitātes sistēmu asistents  +45 53735220 bn@aepartner.lv

BENNY
NIELSEN
kvalitātes sistēmu asistents

+45 53735220
bn@aepartner.lv

EDGARS JUBERTS  kvalitātes sistēmu tehniskais asistents  +371 63401817 ej@aepartner.lv

EDGARS
JUBERTS

kvalitātes sistēmu tehniskais asistents

+371 63401817
ej@aepartner.lv