VLADIMIRS BIKTIMIROVS  Projektu departamenta vadītājs  +371 25669921 vb@aepartner.lv

VLADIMIRS
BIKTIMIROVS

Projektu departamenta vadītājs

+371 25669921
vb@aepartner.lv

ULDIS GAILĪTIS  Jaunākais projektētājs (Datu ievade)  +371 63401817 ug@aepartner.lv

ULDIS
GAILĪTIS

Jaunākais projektētājs (Datu ievade)

+371 63401817
ug@aepartner.lv

SINTIJA SEDLIŅA  Datu ievades operators

SINTIJA
SEDLIŅA

Datu ievades operators

SENDIJA ŠTRAUSA  Datu ievades operators  +371 63401817 sst@aepartner.lv

SENDIJA
ŠTRAUSA

Datu ievades operators

+371 63401817
sst@aepartner.lv

 

 
MARTINS DOBELIS  Klientu atbalsta vadītājs (Oriģinālu iekārtu ražošana), Vecākais projektētājs  +371 26373442 mdo@aepartner.lv

MARTINS
DOBELIS

Klientu atbalsta vadītājs (Oriģinālu iekārtu ražošana),
Vecākais projektētājs

+371 26373442
mdo@aepartner.lv

HARIJS DĀBOLIŅŠ  Projektētājs  +371 28828817 hd@aepartner.lv

HARIJS
DĀBOLIŅŠ

Projektētājs

+371 28828817
hd@aepartner.lv

MAKSIMS BORISOVS  Projektētājs  +371 29116683 mb@aepartner.lv

MAKSIMS
BORISOVS

Projektētājs

+371 29116683
mb@aepartner.lv

DMITRIJS ŠIGIMAGA  Projektētājs  +371 25662209 ds@aepartner.lv

DMITRIJS
ŠIGIMAGA

Projektētājs

+371 25662209
ds@aepartner.lv

UĢIS LIPIŅŠ  Projektētājs  +371 28324450 ul@aepartner.lv

UĢIS
LIPIŅŠ

Projektētājs

+371 28324450
ul@aepartner.lv

 
 
VALĒRIJS ŽURAVĻOVS  projektētājs  +371 26029499 vj@aepartner.lv

VALĒRIJS
ŽURAVĻOVS

projektētājs

+371 26029499
vj@aepartner.lv

JĀNIS OTAŅĶIS  Jaunākais projektētājs  +371 26571056 jo@aepartner.lv

JĀNIS
OTAŅĶIS

Jaunākais projektētājs

+371 26571056
jo@aepartner.lv

MIHAILS AFANASJEVS  Jaunākais projektētājs  +371 29422560 ma@aepartner.lv

MIHAILS
AFANASJEVS

Jaunākais projektētājs

+371 29422560
ma@aepartner.lv

VALDIS KRASUCKIS  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 vk@aepartner.lv

VALDIS
KRASUCKIS

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
vk@aepartner.lv

BRIAN SOENDERGAARD  Projektētājs  +45 93393910 bs@aepartner.lv

BRIAN
SOENDERGAARD

Projektētājs

+45 93393910
bs@aepartner.lv

 
 
JAN HOLST VARDINGHUS  Projektētājs  +45 93393980 jva@aepartner.lv

JAN HOLST VARDINGHUS
Projektētājs

+45 93393980
jva@aepartner.lv

AIGARS DZĒRVĒNS  Jaunākais projektētājs  +371 26489849 ad@aepartner.lv

AIGARS
DZĒRVĒNS

Jaunākais projektētājs

+371 26489849
ad@aepartner.lv

EDGARS GRĪSLIS  Jaunākais projektētājs  +371 26630907 egr@aepartner.lv

EDGARS
GRĪSLIS

Jaunākais projektētājs

+371 26630907
egr@aepartner.lv

NORMUNDS IĻJINS  Jaunākais projektētājs  +371 26622821 ni@aepartner.lv

NORMUNDS
IĻJINS

Jaunākais projektētājs

+371 26622821
ni@aepartner.lv

 

 
ANDREJS GRIŠČENKO  projektētājs  +371 28329868 aeg@aepartner.lv

ANDREJS
GRIŠČENKO

projektētājs

+371 28329868
aeg@aepartner.lv

IGORS SAPUNS  Projektētājs  +371 26339995 is@aepartner.lv

IGORS
SAPUNS

Projektētājs

+371 26339995
is@aepartner.lv

BENNY NIELSEN  Projektētājs  +45 53735220 bn@aepartner.lv

BENNY
NIELSEN

Projektētājs

+45 53735220
bn@aepartner.lv

KRISTĪNA JELIŠENKO  IT speciāliste  +371 26546679 kj@aepartner.lv

KRISTĪNA
JELIŠENKO

IT speciāliste

+371 26546679
kj@aepartner.lv

ROBERTS ROMANOVSKIS  IT speciālists  +371 29125894 rr@aepartner.lv

ROBERTS
ROMANOVSKIS

IT speciālists

+371 29125894
rr@aepartner.lv

 
 
DAINIS GRODZS  Projektētājs  +371 63401817 dg@aepartner.lv

DAINIS
GRODZS

Projektētājs

+371 63401817
dg@aepartner.lv

AIGARS ŠMUKSTS  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 asm@aepartner.lv

AIGARS
ŠMUKSTS

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
asm@aepartner.lv

GUNTARS BRILJONOKS  Jaunākais projektētājs  +371 26598933 gb@aepartner.lv

GUNTARS
BRILJONOKS

Jaunākais projektētājs

+371 26598933
gb@aepartner.lv

VADIM  DYLYUK Jaunākais projektētājs +371 63401817 vdy@aepartner.lv

VADIM
DYLYUK
Jaunākais projektētājs

+371 63401817
vdy@aepartner.lv

 

 
IMANTS LEDIŅŠ  Projektēšanas komandas vadītājs (Projektēšanas komanda) Vecākais projektētājs  +371 63401817 il@aepartner.lv

IMANTS
LEDIŅŠ

Projektēšanas komandas vadītājs (Projektēšanas komanda)
Vecākais projektētājs

+371 63401817
il@aepartner.lv

PĀVELS KOZLOVS  Jaunākais projektētājs  +371 25660043 pk@aepartner.lv

PĀVELS
KOZLOVS

Jaunākais projektētājs

+371 25660043
pk@aepartner.lv

JĀNIS SIMSONS  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 js@aepartner.lv

JĀNIS
SIMSONS

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
js@aepartner.lv

ANDRIS LUKJANOVS  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 al@aepartner.lv

ANDRIS
LUKJANOVS

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
al@aepartner.lv

ANDREJS NAUMIČS  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 an@aepartner.lv

ANDREJS
NAUMIČS

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
an@aepartner.lv

 
 
RINALDS SĪKLIS  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 rsi@aepartner.lv

RINALDS
SĪKLIS

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
rsi@aepartner.lv

ANTONS SPASJONOVS  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 asp@aepartner.lv

ANTONS
SPASJONOVS

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
asp@aepartner.lv

JEVGĒNIJS SOLOVJOVS  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 jso@aepartner.lv

JEVGĒNIJS
SOLOVJOVS

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
jso@aepartner.lv

TOMS VĒJŠ  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 tv@aepartner.lv

TOMS
VĒJŠ

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
tv@aepartner.lv

EGĪLS RIEKSTIŅŠ  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 er@aepartner.lv

EGĪLS
RIEKSTIŅŠ

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
er@aepartner.lv

 
 
JĀNIS GRENEVICS  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 jgr@aepartner.lv

JĀNIS
GRENEVICS

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
jgr@aepartner.lv

 

 
MĀRIS TREIBERS  Klientu atbalsta vadītājs (Unikālie projekti), Projektētājs  +371 29587342 mt@aepartner.lv

MĀRIS
TREIBERS

Klientu atbalsta vadītājs (Unikālie projekti),
Projektētājs

+371 29587342
mt@aepartner.lv

ARMANDS LAZDIŅŠ  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 alz@aepartner.lv

ARMANDS
LAZDIŅŠ

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
alz@aepartner.lv

KASPARS KALĒJS  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 kk@aepartner.lv

KASPARS
KALĒJS

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
kk@aepartner.lv

GATIS SARMA  Jaunākais projektētājs  +371 29671111 gsa@aepartner.lv

GATIS
SARMA

Jaunākais projektētājs

+371 29671111
gsa@aepartner.lv

 

 
ALDIS CVEIĢELIS  Klientu atbalsta vadītājs (Sērijveida ražošana), Jaunākais projektētājs  +371 27814179 ac@aepartner.lv

ALDIS
CVEIĢELIS

Klientu atbalsta vadītājs (Sērijveida ražošana),
Jaunākais projektētājs

+371 27814179
ac@aepartner.lv

ATIS BUKS  Projektētājs  +371 26472522 ab@aepartner.lv

ATIS
BUKS

Projektētājs

+371 26472522
ab@aepartner.lv

JĀNIS ZORGENBERGS  projektētāja asistents  +371 63401817 jz@aepartner.lv

JĀNIS
ZORGENBERGS

projektētāja asistents

+371 63401817
jz@aepartner.lv

RINALDS JANKOVSKIS  Projektētājs  +371 26142372 rj@aepartner.lv

RINALDS
JANKOVSKIS

Projektētājs

+371 26142372
rj@aepartner.lv

JĀNIS LŪKS  Jaunākais projektētājs  +371 27837942 jl@aepartner.lv

JĀNIS
LŪKS

Jaunākais projektētājs

+371 27837942
jl@aepartner.lv

 
 
AIVIS BIKŠIS  Jaunākais projektētājs  +371 63401817 abi@aepartner.lv

AIVIS
BIKŠIS

Jaunākais projektētājs

+371 63401817
abi@aepartner.lv

TOMS BAUERMEISTERS  Jaunākais projektētājs  +371 26420221 tb@aepartner.lv

TOMS
BAUERMEISTERS

Jaunākais projektētājs

+371 26420221
tb@aepartner.lv