JOLANTA PAVĪTOLA  CHRO/ prokūriste  +371 26308398 jp@aepartner.lv

JOLANTA
PAVĪTOLA

CHRO/ prokūriste

+371 26308398
jp@aepartner.lv

 MICHAEL HOLM  Īpašnieks / valdes loceklis  +45 20847000 mho@aepartner.l v

MICHAEL
HOLM

Īpašnieks / valdes loceklis

+45 20847000
mho@aepartner.lv

 UNA  KASPARAVIČA  personāla speciāliste  +371 29487524 ulu@aepartner.lv

UNA
KASPARAVIČA
personāla speciāliste

+371 29487524
ulu@aepartner.lv

 ALISE ŠTĀLA  biroja administratore  +371 63401817 ast@aepartner.lv

ALISE
ŠTĀLA

biroja administratore

+371 63401817
ast@aepartner.lv

 KRISTĪNE TĪDA  biroja administratore

KRISTĪNE
TĪDA

biroja administratore

 
 
 RAIVIS EGLĪTIS  tehniskā departamenta vadītājs  +371 29142549 re@aepartner.lv

RAIVIS
EGLĪTIS

tehniskā departamenta vadītājs

+371 29142549
re@aepartner.lv

 TINA  DAMM  DK biroja administratore  +45 61783329 td@aepartner.lv

TINA
DAMM
DK biroja administratore

+45 61783329
td@aepartner.lv

 ANNA S. HENDRIKSEN  DK biroja administratore  +45 53735222 ash@aepartner.lv

ANNA S.
HENDRIKSEN

DK biroja administratore

+45 53735222
ash@aepartner.lv

 ILZE NEIMANE  personāla administratore  +371 26530865 in@aepartner.lv

ILZE
NEIMANE

personāla administratore

+371 26530865
in@aepartner.lv

 EDGARS  BUDRECKIS  personāla iekšējo mācību koordinators  +371 28330131 eb@aepartner.lv

EDGARS
BUDRECKIS
personāla iekšējo mācību koordinators

+371 28330131
eb@aepartner.lv

 
 
 LINDA ŠULCE  multimediju dizaina speciāliste  +371 63401817 ls@aepartner.lv

LINDA
ŠULCE

multimediju dizaina speciāliste

+371 63401817
ls@aepartner.lv

 PĒTERIS  KRIEVIŅŠ  mārketinga speciālists  +371 27707177 pkr@aepartner.lv

PĒTERIS
KRIEVIŅŠ
mārketinga speciālists

+371 27707177
pkr@aepartner.lv