SANITA GREIZE finanšu direktore +371 29149972 sgr@aepartner.lv

SANITA
GREIZE
finanšu direktore

+371 29149972
sgr@aepartner.lv

MAIJA KALNIŅA  galvenā grāmatvede  +371 26198704 mk@aepartner.lv

MAIJA
KALNIŅA

galvenā grāmatvede

+371 26198704
mk@aepartner.lv

INGA ŠENKĒVICA  grāmatvede  +371 29171011 ise@aepartner.lv

INGA
ŠENKĒVICA

grāmatvede

+371 29171011
ise@aepartner.lv

LIENE PETKUS  grāmatvedības uzskaitvedis  +371 29920207 lp@aepartner.lv

LIENE
PETKUS

grāmatvedības uzskaitvedis

+371 29920207
lp@aepartner.lv

EVITA DZIENE  grāmatvede  +371 26873479 edz@aepartner.lv

EVITA
DZIENE

grāmatvede

+371 26873479
edz@aepartner.lv

 
 
VINETA POPE  grāmatvede  +371 26445013 vp@aepartner.lv

VINETA
POPE

grāmatvede

+371 26445013
vp@aepartner.lv

SINTIJA ŠLAKORCINA grāmatveža palīgs +371 63401817 ssl@aepartner.lv

SINTIJA
ŠLAKORCINA

grāmatveža palīgs

+371 63401817
ssl@aepartner.lv

ANNA HENDRIKSEN  algu grāmatvede Dānijā  +45 53735222 ash@aepartner.lv

ANNA
HENDRIKSEN

algu grāmatvede Dānijā

+45 53735222
ash@aepartner.lv

 
 
 
ZANE ŠMITE prombūtnē  grāmatveža palīgs

ZANE
ŠMITE
prombūtnē

grāmatveža palīgs

SIGNE BAĻĶENA prombūtnē  finanses

SIGNE
BAĻĶENA
prombūtnē
finanses