SANITA GREIZE finanšu direktore +371 29149972 sgr@aepartner.lv

SANITA
GREIZE
finanšu direktore

+371 29149972
sgr@aepartner.lv

 MAIJA KALNIŅA  galvenā grāmatvede  +371 26198704 mk@aepartner.lv

MAIJA
KALNIŅA

galvenā grāmatvede

+371 26198704
mk@aepartner.lv

 INGA ŠENKĒVICA  grāmatvede  +371 29171011 ise@aepartner.lv

INGA
ŠENKĒVICA

grāmatvede

+371 29171011
ise@aepartner.lv

 VINETA POPE  grāmatvede

VINETA
POPE

grāmatvede

 LIENE PETKUS  grāmatvedības uzskaitvedis  +371 29920207 lp@aepartner.lv

LIENE
PETKUS

grāmatvedības uzskaitvedis

+371 29920207
lp@aepartner.lv

 
 
 ZANE ŠMITE  grāmatveža palīgs

ZANE
ŠMITE

grāmatveža palīgs

 ANNA S. HENDRIKSEN  DK grāmatveža palīgs  +45 53735222 ash@aepartner.lv

ANNA
S. HENDRIKSEN

DK grāmatveža palīgs

+45 53735222
ash@aepartner.lv

 EVITA DZIENE  grāmatvede  +371 63401817 edz@aepartner.lv

EVITA
DZIENE

grāmatvede

+371 63401817
edz@aepartner.lv

 SIGNE BAĻĶENA  finanses

SIGNE
BAĻĶENA
finanses