Ir būtiski jauniešiem, kuri mācās un studē, dot iespēju apgūt iemaņas darbam ar ierīcēm un materiāliem, ko ražošanā izmantojam šodien. Mūsu kolēģi Edgars Budreckis un Raivis Eglītis devās uz Liepājas Valsts Tehnikumu, lai nodotu elektriskās ierīces no AE Partner, piemēram, programmējamos loģiskos kontrolierus, aizsardzības automātslēdžus, relejus, frekvenču pārveidotājus, terminālus. Tas palīdzēs topošajiem profesionāļiem iegūt mūsdienīgas praktiskās iemaņas, kas papildinās jau apgūtās teorētiskās zināšanas.

Mums rūp tas, kas notiek sabiedrībā mums apkārt, un iesaiste ir vērtība, kas rada atgriezenisko saiti. Jaunieši, kas ir sagatavoti darbam ar mūsdienīgām tehnoloģijām, rada pievienoto vērtību gan pilsētai, gan uzņēmumiem, kuros turpinās augt kā profesionāļi. Esam priecīgi, ja mūsu sadarbība turpinās arī pēc mācību un prakses noslēguma.