IMG_5672.jpg

AE Partner vēlas strādāt gudrāk nevis smagāk. Viens no principiem ko pielietojam, lai sasniegtu savus mērķus ir, mēs veidojam labākās komandas un izmantojam atbilstošākos rīkus. Ar savām idejām un darbiem cenšamies aizraut kolēģus un partnerus.
Mūsu komandā ir kolēģi, kas ir gatavi mācīties un mācīt arī citus. Lai uzturētu mūsu darbu aizraujošu, rūpētos par vidi, un lai darbā pavadītais laiks būtu jēgpilns un gandarījums neviltots.
Tāpēc mūsu vērtību iedvesmoti, esam veikuši visus nepieciešamo, lai ieviestu LEAN filozofiju uzņēmuma procesos, tā paaugstinot produktivitāti, samazinot zudumus, uzturot komandas garu svinot panākumus.
Jau sešus mēnešus AE Partner savā darba vidē ievieš un pielieto LEAN principus. Mēs esam raduši iespēju lai nodrošinātu nepieciešamās mācības un prakses apstākļus mūsu jaunajiem LEAN treneriem, lai veiksmīgi ieviestu un integrētu uzlabojumus.
AE Partner šobrīd ir 15 sertificēti LEAN treneri un 14 LEAN treneri, kuri veic nepieciešamās prakses aktivitātes, auditos, sapulču vadīšanā un problēmu risināšanā, pirms sertifikāta saņemšanas. Mūsu treneri ir LEAN DNS resurss, kas turpmāk uzturēs LEAN domāšanu komandās un nodos zināšanas kolēģiem.
Sveicam visu komandu un trenerus ar pirmo izlaidumu!