AE Partner installation

Uzņēmumā AE Partner mēs esam specializējušies veikt instalācijas automatizācijas aprīkojumam. Varam kvalifcēti veikt visa veida elektroinstalāciju darbus- no maza apjoma līdz industriālām instalācijām.

AE Partner ir aktīvs un uz rezultātu orientēts elektroinženierijas uzņēmums, kas savus augstākās kvalitātes pakalpojumus vienmēr veic savlaicīgi.

Mēs piedāvājam gatavus risinājumus, ieskaitot:

  • Konsultācijas
  • Automatizācijas aprīkojuma dizainu un piegādi
  • Uzstādīšanu un atbilstības nodrošināšanu
  • Esošo elektrosistēmu atjaunošanu un jauninājumu ieviešanu

Lai sasniegtu efektīvus rezultātus un izpildītu klientu vēlmes, mūsu sadarbība ar klientu norit visu produkta realizācijas laiku- no konsultāciju un dizaina stadijas līdz instalācijām un kvalitātes kontroles procesiem.

aep-installation.png

Sadarbība un augsta kvalitāte

Pieredze elektroiekārtu uzstādīšanā visā pasaulē ir tā joma, ar ko mēs atšķiramies no mūsu konkurentiem. Mēs lepojamies, ka mūsu zinošā projektu vadības komanda nodrošina mūsu elektroiekārtu atbilstību augstākajiem standartiem un normām.

Pakalpojumi dažādās nozarēs

Pateicoties mūsu pieredzei elektroinstalāciju jomā, mēs spējam veikt instalācijas jebkura veida rūpniecības un ražošanas uzņēmumā.