Grāmatvedība

E-pasts: main@aepartner.lv
Tālrunis: +371 63401817

Pavadzīmes un Rēķini

E-pasts: invoices@aepartner.lv
Tālrunis: +371 63401817

 

 
SANITA GREIZE   finanšu direktore

SANITA
GREIZE
finanšu direktore

MAIJA KALNIŅA   galvenā grāmatvede

MAIJA
KALNIŅA

galvenā grāmatvede

INGA ŠENKĒVICA   algu grāmatvede

INGA
ŠENKĒVICA

algu grāmatvede

LIENE PETKUS   kreditoru grāmatvede

LIENE
PETKUS

kreditoru grāmatvede

EVITA DZIENE   galvenās grāmatvedes vietniece

EVITA
DZIENE

galvenās grāmatvedes vietniece

 
 
VINETA POPE   debitoru grāmatvede

VINETA
POPE

debitoru grāmatvede

SINTIJA ŠLAKORCINA   kreditoru grāmatvedes palīgs

SINTIJA
ŠLAKORCINA

kreditoru grāmatvedes palīgs

ANNA HENDRIKSEN   uzskaitvede Dānijā

ANNA
HENDRIKSEN

uzskaitvede Dānijā

ZANE ŠMITE  prombūtnē

ZANE
ŠMITE
prombūtnē

SIGNE BAĻĶENA  prombūtnē

SIGNE
BAĻĶENA
prombūtnē