Velkommen til SIA AE Partner. Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil få en rundvisning hvor du kan hilse på dine nye kolleger og se vore faciliter. Nedenfor vil du finde nogle nyttige informationer. Hvis der er noget vi har glemt, skal du bare spørge:

+ Hvor kan jeg få hjælp til IT?

Du vil få udleveret en pc med standard software pakke. Hvis du har specielle ønsker, kan du kontakte vores IT afd. i Letland på it@aepartner.lv. De er behjælpelig med div. spørgsmål og opgaver.

+ Hvem kan hjælpe med spørgsmål ang. mobiltelefon?

Det er Tina Damm - td@aepartner.lv der tager sig af abonnement og kontakt til vores teleudbyder.

+ Skal jeg registrere mine timer?

Snak med din nærmeste leder om, hvordan du registrerer dine timer.

+ Hvem laver mine visitkort?

Marketing afd. i Letland.

+ Hvem skal jeg kontakte vedr. alarmsystem?

Kode samt introduktion udleveres af Anna ash@aepartner.lv

+ Hvordan får jeg en nøglebrik?

Udleveres af Anna.

+ Hvad gør jeg hvis der opstår driftsforstyrrelser?

Se i mappen i skabet i kopirummet.

+ Hvor bestiller jeg arbejdstøj?

Bestilles hos Tina td@aepartner.lv

+ Hvad gør jeg med mine udlæg – Rejseafregning?

Rejseafregningsformular kan fås hos ash@aepartner.lv eller Liene Petkus lp@aepartner.lv. Afregning og bilag skal afleveres til Liene SENEST d. 5 i måneden. Scan evt. hvis det kniber med tiden. Vi kan sende afregningen med eksporten hver tirsdag og fredag evt.

+ Hvad gør jeg, hvis jeg skal have Km-godtgørelse udbetalt?

Skema fås hos ash@aepartner.lv. Udfyld og send til Anna her i Ry – ash@aepartner.lv

+ Hvem er med i Ry-afd. arbejdsmiljøgruppe?

AMO gruppen i Ry består af Hung (THL, thl@aepartner.lv samt Anna) se evt. i mappen i skabet i kopirummet.

+ Gælder der specielle affaldsregler i Ry-afd.?

Skraldespandene ved arbejdspladserne på kontoret er kun til papir.Restaffald/småt brændbart skal smides i den lille blå skraldespand ved Hung/Benny, i skraldespanden i køkkenet eller dem i produktionen. Eller selvfølgelig i den mærkede container ude ved rampen.