AE Partner informācija par koronavīrusa (COVID-19) ietekmi

(Atjaunots 3-12-2021)

Par laimi, AE Partner galveno ražotnes darbību Latvijā korona vīrusa izplatība nav ietekmējusi.

Lai novērstu turpmākus infekcijas riskus, viesu uzņemšana un AE Partner, sākot ar 2020. gada 15. jūniju, tiek organizēti šādi:

1. AE Partner Dānijas kolēģi darbu turpina uzņēmuma telpās klātienē, joprojām ārējās sanāksmes organizējot, izmantojot MS Teams / Skype.

2. Lai samazinātu COVID-19 infekcijas izplatīšanās risku, visiem viesiem pirms ierašanās uzņēmumā ir jāaizpilda “Veidlapa apmeklētājiem COVID-19 inficēšanās riska samazināšanai uzņēmumā”. Par veidlapas nosūtīšanu atbild AE Partner pārstāvis, kurš organizē viesu vizīti AE Partner.

Ja informācija veidlapā tiek atzīmēta kā “pozitīvi”, viesa vizītē netiks apstiprināta, bet viņam tiek lūgts nodot COVID-19 analīzes. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas tiks sniegta atbilde vizītes apstiprināšanai vai noraidīšanai.

Ja visi lauki tiek aizpildīti kā “negatīvi”, viesa vizīte tiek apstiprināta bez analīzēm.

Pārliecinieties, ka esat, saņēmis un aizpildījis šo veidlapu. Lūdzu, nosūtiet to AE Partner kontaktpersonai.

Šādi piesardzības pasākumi attiecas gan uz Latvijas, gan ārvalstu viesiem.

3. Apmeklētājiem, kas iebrauc Latvijā no “ļoti augsta riska”, “augsta riska” un “zema riska” sabiedrības veselības apdraudētajām valstīm, sīkāka informācija par ieceļošanas prasībām jāmeklē Slimību profilakses kontroles centra mājaslapā – https://www.spkc.gov.lv/lv/media/16233/download

4. Piegādātāji nedrīkst uzturēties uzņēmuma telpās, tāpat nododot un pieņemot preci, jāievēro vispārējās higiēnas un distancēšanās prasības.