AE Partner informācija par koronavīrusa (COVID-19) ietekmi

(Atjaunots 27-07-2020)

Par laimi, AE Partner galveno ražotnes darbību Latvijā korona vīrusa izplatība nav ietekmējusi.

Lai novērstu turpmākus infekcijas riskus, viesu uzņemšana un AE Partner, sākot ar 15. jūniju, tiek organizēti šādi:

1. AE Partner Dānijas kolēģi darbu turpina uzņēmuma telpās klātienē, joprojām ārējās sanāksmes organizējot, izmantojot MS Teams / Skype.

2. Lai samazinātu COVID-19 infekcijas izplatīšanās risku, visiem viesiem pirms ierašanās uzņēmumā ir jāaizpilda “Veidlapa apmeklētājiem COVID-19 inficēšanās riska samazināšanai uzņēmumā”. Par veidlapas nosūtīšanu atbild AE Partner pārstāvis, kurš organizē viesu vizīti AE Partner.

Ja informācija veidlapā tiek atzīmēta kā “pozitīvi”, viesa vizītē netiks apstiprināta, bet viņam tiek lūgts nodot COVID-19 analīzes. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas tiks sniegta atbilde vizītes apstiprināšanai vai noraidīšanai.

Ja visi lauki tiek aizpildīti kā “negatīvi”, viesa vizīte tiek apstiprināta bez analīzēm.

Pārliecinieties, ka esat, saņēmis un aizpildījis šo veidlapu. Lūdzu, nosūtiet to AE Partner kontaktpersonai.

Šādi piesardzības pasākumi attiecas gan uz Latvijas, gan ārvalstu viesiem.

3. Pamatojoties uz SPKC publicēto paaugstināta riska valstu uzskaitījumu – Luksemburga, Rumānija, Bulgārija, Andora, Zviedrija, Portugāle, Horvātija, Beļģija, Čehija, Spānija, Austrija un Šveice, kur joprojām katru dienu tiek reģistrēts liels COVID-19 infekciju skaits, viesiem no sarakstā iekļautajām valstīm jāuzrāda COVID-19 testa rezultāti, kas saņemti ne agrāk kā vienu dienu pirms ierašanās AE Partner.

Paaugstināta riska valstu saraksts tiks atjaunināts.

4. Piegādātāji nedrīkst uzturēties uzņēmuma telpās, tāpat nododot un pieņemot preci, jāievēro vispārējās higiēnas un distancēšanās prasības.