AE Partner informācija par koronavīrusa (COVID-19) ietekmi

(Atjaunots 19-04-2021)

Par laimi, AE Partner galveno ražotnes darbību Latvijā korona vīrusa izplatība nav ietekmējusi.

Lai novērstu turpmākus infekcijas riskus, viesu uzņemšana un AE Partner, sākot ar 2020. gada 15. jūniju, tiek organizēti šādi:

1. AE Partner Dānijas kolēģi darbu turpina uzņēmuma telpās klātienē, joprojām ārējās sanāksmes organizējot, izmantojot MS Teams / Skype.

2. Lai samazinātu COVID-19 infekcijas izplatīšanās risku, visiem viesiem pirms ierašanās uzņēmumā ir jāaizpilda “Veidlapa apmeklētājiem COVID-19 inficēšanās riska samazināšanai uzņēmumā”. Par veidlapas nosūtīšanu atbild AE Partner pārstāvis, kurš organizē viesu vizīti AE Partner.

Ja informācija veidlapā tiek atzīmēta kā “pozitīvi”, viesa vizītē netiks apstiprināta, bet viņam tiek lūgts nodot COVID-19 analīzes. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas tiks sniegta atbilde vizītes apstiprināšanai vai noraidīšanai.

Ja visi lauki tiek aizpildīti kā “negatīvi”, viesa vizīte tiek apstiprināta bez analīzēm.

Pārliecinieties, ka esat, saņēmis un aizpildījis šo veidlapu. Lūdzu, nosūtiet to AE Partner kontaktpersonai.

Šādi piesardzības pasākumi attiecas gan uz Latvijas, gan ārvalstu viesiem.

3. Pamatojoties uz SPKC publicēto paaugstināta riska valstu uzskaitījumu (atjaunots 19-04-2021) – Sanmarīno, Andora, Ungārija, Polija, Kipra, Zviedrija, Igaunija, Francija, Slovēnija, Horvātija, Bulgārija, Čehija, Nīderlande, Beļģija, Luksemburga, Austrija, Lietuva, Itālija, Ģrieķija, Rumānija, Monako, Šveice, Vācija, Lihtenšteina, Slovākija, Spānija, Norvēģija, Dānija, Malta, Īrija, Somija, Portugāle, kur joprojām katru dienu tiek reģistrēts liels COVID-19 infekciju skaits, viesiem, kuri ieradušies vai atgriezušies no sarakstā iekļautajām valstīm, ir jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Pēc 10 dienu pašizolācijas visiem ir jāuzrāda negatīvi COVID-19 testa rezultāti, kas saņemti ne agrāk kā vienu dienu pirms ierašanās AE Partner.

4. Piegādātāji nedrīkst uzturēties uzņēmuma telpās, tāpat nododot un pieņemot preci, jāievēro vispārējās higiēnas un distancēšanās prasības.