Kvalitātes politika

Mūsu kvalitātes politika ir definēta un pārraudzīta pēc sekojošiem principiem:

  • Veidot biznesu uz savstarpēju sadarbību un uzticību, nodrošinot ilgtermiņa izdošanos, izprotot partneru un to klientu vēlmes.
  • Sniegt labāko kvalitāti, izmaksas un termiņus.
  • Nodrošināt sistemātisku izpēti un preventīvas darbības visos līmeņos.
  • Nodrošināt patstāvīgus uzlabojumus un inovācijas, kas balstītas uz efektīva biznesa procesiem.
  • Atbalstīt komandas kompetences, iedrošināt uzņemties atbildību caur attīstības programmām un vadības iesaisti.

Nodrošinot tikai izcilu servisu un produktu kvalitāti, mēs sasniegsim mūsu mērķus un ilgtermiņa attīstību.


Mums ir piešķirti ISO 9001OHSAS 18001 un ISO 14001 sertifikāti kopš 2012. gada. Sertifikāti ir derīgi līdz 2018. gada 15. septembrim.

AE Partner uzņēmuma vērtību pamatā ir godīga darba ētika, augstas kvalitātes standarti un normas. Ik dienu AE Partner komanda strādā pie uzticama un kvalitatīva tēla uzturēšanas.

certificates.png
 

Vides politika

AE Partner apzinās savu devumu kā resursu devumu kā resursu patērētājs un uzņēmās atbildību pret nākošajām paaudzēm. Mūsu vides politika ir guvusi atzinību no darbiniekiem, klientiem un sabiedrības, pildot savu apņemšanos, ievērot piesārņojumu ierobežošanu, resursu taupīšanu un atkritumu samazināšanā caur nepārtrauktiem uzlabojumiem visā uzņēmumā. Mūsu kompānijas politika tiek ik gadu pārskatīta un mainīta balstoties uz jaunākām tiesību aktiem.


Veselības un drošības politika

Mūsu uzņēmuma ir morāls un juridisks pienākums sargāt, cik vien tas iespējams, veselību, drošību un labklājību no mūsu darbiniekiem un jebkura, kas var tikt ietekmēts no AE Partner darbībām. Tādēļ esam izstrādājuši un ieviesuši OHSAS 18001, lai atbilstu labas veselības vajadzībām. Mūsu kompānija atbilst internacionāliem standartiem OHSAS 18001:2007.


daudzveidības politika

AE Partner mēs praktizējam dažādību, lai nonāktu līdz rezultātam un uzturēt reputāciju, piesaistītu atšķirīgas komandas un talantīgus cilvēkus. Mūsu dažādības politika ir izturēties pret visiem vienlīdzīgi, neņemot vērā vecumu, dzimumu, tautību, fiziskās spējas, kultūru, izskatu, izglītību un reliģisko pārliecību. Mēs praktizējamnerepresīvu politiku kompānījā, lai risinātu konfliktus kas izceļas starp cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem.